Oct 20, 2019   10:59 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh a výroba čepele florbalovej hokejky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne
Title of topic in English: Design and production of floorball hockey blade using CAD software and 3D printer
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Department of Machining and Forming - UVTE MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Milde, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá návrhom a výrobou čepele florbalovej hokejky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne Zortrax M200. V prvom bode bude autor venovať pozornosť štúdiu problematiky z danej oblasti. V druhom bode bude autor navrhovať samotnú čepeľ v príslušnom CAD softvéri. V tomto bode budú detailne popísané funkcie tvorby objemových modelov. V tretom bode sa pozornosť bude venovať samotnej výrobe čepele prostredníctvom tlačiarne Zortrax M200. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Návrh čepele florbalovej hokejky 3 Výroba čepele florbalovej hokejky pomocou 3D tlačiarne Zortrax M200 4 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPT Computer-Aided Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.