Oct 23, 2019   2:42 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu pre laboratórny proces
Title of topic in English: Convex-lifting-based robust control design for the laboratory plant
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Summary: Tento projekt je zameraný na syntézu robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Následne sa tento pokročilý prístup riadenia implementuje na vybranom laboratórnom procese. Kvalita riadenia bude posúdená s ohľadom na generované hodnoty riadenej a riadiacej veličiny, ako aj na celkovú výpočtovú náročnosť navrhnutej stratégie riadenia. Na návrh pokročilého riadenia sa vytvoria softvérové nástroje, ktoré budú voľne dostupné na internete.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.