23. 8. 2019  17:32 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu pre laboratórny proces
Názov témy anglicky: Convex-lifting-based robust control design for the laboratory plant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Abstrakt: Tento projekt je zameraný na syntézu robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Následne sa tento pokročilý prístup riadenia implementuje na vybranom laboratórnom procese. Kvalita riadenia bude posúdená s ohľadom na generované hodnoty riadenej a riadiacej veličiny, ako aj na celkovú výpočtovú náročnosť navrhnutej stratégie riadenia. Na návrh pokročilého riadenia sa vytvoria softvérové nástroje, ktoré budú voľne dostupné na internete.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.