16. 10. 2019  2:30 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Název tématu anglicky: Model predictive control of the laboratory chemical reactor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť pokročilé prediktívne riadenie založené modeli s aplikáciou pokročilého prístupu založeného na redukcií obmedzení optimalizačného problému. Následne sa navrhnutý prístup implementuje na reálnom laboratórnom chemickom reaktore. Kvalita riadenia bude vyhodnotená s ohľadom na generované hodnoty pH, ako aj s ohľadom na vstupné prietoky kyseliny a zásady. Posúdi sa tiež celková výpočtová náročnosť navrhnutej stratégie riadenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.