Oct 15, 2019   4:27 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Title of topic in English: Model predictive control of the laboratory chemical reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť pokročilé prediktívne riadenie založené modeli s aplikáciou pokročilého prístupu založeného na redukcií obmedzení optimalizačného problému. Následne sa navrhnutý prístup implementuje na reálnom laboratórnom chemickom reaktore. Kvalita riadenia bude vyhodnotená s ohľadom na generované hodnoty pH, ako aj s ohľadom na vstupné prietoky kyseliny a zásady. Posúdi sa tiež celková výpočtová náročnosť navrhnutej stratégie riadenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.