17. 8. 2019  22:55 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Názov témy anglicky: Model predictive control of the laboratory chemical reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť pokročilé prediktívne riadenie založené modeli s aplikáciou pokročilého prístupu založeného na redukcií obmedzení optimalizačného problému. Následne sa navrhnutý prístup implementuje na reálnom laboratórnom chemickom reaktore. Kvalita riadenia bude vyhodnotená s ohľadom na generované hodnoty pH, ako aj s ohľadom na vstupné prietoky kyseliny a zásady. Posúdi sa tiež celková výpočtová náročnosť navrhnutej stratégie riadenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.