Sep 20, 2019   7:42 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a charakterizácia komplexov Ni(II) s 2-aminometylbenzimidazolom
Title of topic in English: Preparation and characterization Ni(II) complexes with 2-aminomethylbenzimidazole
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
Summary: Zdokonaľovanie moderných technológií v dnešnej spoločnosti je spojené s vývojom nových materiálov vykazujúcich rôzne fyzikálne vlastnosti. Hlavným cieľom bakalárskeho projektu bude štúdium a analýza literárnych údajov o existujúcich komplexoch s N,N´-chelátovými ligandami. Počas riešenia bakalárskeho projektu sa študent zameria na organickú syntézu aromatických N,N´-donorových ligandov a ich následnú komplexáciu s prechodnými kovmi. V ďalšom kroku sa študent zoznámi so štruktúrnou charakterizáciou novo pripravených zlúčenín (spektrálne techniky, RTG štruktúrna analýza).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.