20. 7. 2019  14:27 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Faktor eróznej účinnosti dažďa a jeho neistoty pri stanovení intenzity vodnej erózie pôdy
Názov témy anglicky: The rainfall erosivity factor and its uncertainty for the modeling of water erosion
Stav témy: schválené (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Roman Výleta, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Roman Výleta, PhD.
Abstrakt: XObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-STOP stavby na tvorbu a ochranu prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.