Oct 16, 2019   12:32 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium nízkomolekulárnych peptidov histónov na tuhých elektródach
Title of topic in English: Study of low molecular peptides histones at solid electrodes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Summary: Históny sú nízkomolekulové bázické proteíny, ktoré sa spolu s DNA a inými proteínmi sa podieľajú na stavbe chromatínu. Históny sú bohaté na aminokyseliny lyzín a arginín a ich väzbou na molekulu DNA spôsobujú zmenu jej terciárnej štruktúry. Cieľom tejto práce bude štúdium elektrochemického správania sa vybraných histónov na tuhých elektródach pomocou vybraných elektrochemických metód.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education