14. 10. 2019  17:48 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium nízkomolekulárnych peptidov histónov na tuhých elektródach
Názov témy anglicky: Study of low molecular peptides histones at solid electrodes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Abstrakt: Históny sú nízkomolekulové bázické proteíny, ktoré sa spolu s DNA a inými proteínmi sa podieľajú na stavbe chromatínu. Históny sú bohaté na aminokyseliny lyzín a arginín a ich väzbou na molekulu DNA spôsobujú zmenu jej terciárnej štruktúry. Cieľom tejto práce bude štúdium elektrochemického správania sa vybraných histónov na tuhých elektródach pomocou vybraných elektrochemických metód.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova