Sep 23, 2019   9:37 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého.
Title of topic in English: Sintering of zirconia doped alumina ceramics.
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude zaoberať štúdiom vplyvu čistého ZrO2 a yttriom stabilizovaného ZrO2 na zhutňovanie a mikroštruktúru Al2O3 keramiky. Dopovaná korundová keramika sa bude pripravovať z komerčných práškov technikou odlievania do foriem. V práci sa bude sledovať vplyv procesných parametrov pri príprave suspenzie na objemovú hmotnoť „zeleného“ telesa. Diplomová práca bude ďalej zameraná na posúdenie efektu teploty spekania ako aj množstva a druhu pridaných additív na zhutňovanie a mikroštruktúru pripravených korundových materiálov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHTI Chemical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.