22. 9. 2019  9:58 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého.
Názov témy anglicky: Sintering of zirconia doped alumina ceramics.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Bača, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať štúdiom vplyvu čistého ZrO2 a yttriom stabilizovaného ZrO2 na zhutňovanie a mikroštruktúru Al2O3 keramiky. Dopovaná korundová keramika sa bude pripravovať z komerčných práškov technikou odlievania do foriem. V práci sa bude sledovať vplyv procesných parametrov pri príprave suspenzie na objemovú hmotnoť „zeleného“ telesa. Diplomová práca bude ďalej zameraná na posúdenie efektu teploty spekania ako aj množstva a druhu pridaných additív na zhutňovanie a mikroštruktúru pripravených korundových materiálov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHTI chemické technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.