Oct 22, 2019   7:21 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv substituentov na elektrochemické správanie sa Schiffových báz
Title of topic in English: Effect of substituents on the electrochemical properties of Schiff bases
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Summary: Schiffove bázy sú bežnými meziproduktami enzymatických reakcií alebo sa syntetizujú umelo a okrem iného sa využívajú pri syntéze komplexných zlúčenín na báze kovov, ktoré nachádzajú uplatnenie v chemickom a farmaceutickom priemysle. Cieľom bakalárskej práce bude vyskúmať vplyv rôznych typov substituentov na oxidačno-redukčné vlastnosti príslušných Schiffových báz.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education