25. 8. 2019  9:09 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava a charakterizácia polymérov s odtlačkami molekúl pre vybrané látky zo skupiny aminokyselín
Názov témy anglicky: Preparation and characterization of molecularly imprinted polymers for selected compounds from the group of amino acids
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Abstrakt: - Prehľad aktuálnych poznatkov z odbornej literatúry zameranej na separáciu enantiomérov aminokyselín a použitia MIP ako chirálnych stacionárnych fáz - Príprava polymérnych materiálov pre vybrané látky zo skupiny aminokyselín. - Testovanie vlastností pripravených sorbentov z hľadiska sorpčnej kapacity, selektivity a kinetiky sorpcia a desorpcie. - Využitie pripravených sorbentov ako chirálnych stacionárnych fáz pre HPLC separáciu enantiomérov vybraných látok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.