23. 5. 2019  20:46 Želmíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rónai-Využitie progresívnych metód softvérového inžinierstva pri tvorbe aplikácie na platforme Android
Názov témy anglicky: doplní študent
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Juhás, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Juhás, PhD.
Abstrakt: výber metodiky vývoja softvéru, opis postupu pri vývoji, výber návrhových vzorov a zdôvodnenie výberu, využitie rôznych moderných technológií (napr. Dependency injection), opis ich využitia pri implementácii, dokumentácia testovania aplikácie, využitie UMLObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.