19. 8. 2019  6:18 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stabilita antioxidantov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides)
Názov témy anglicky: Stability of antioxidants in sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Abstrakt: Práca sa zaoberá skúmaním bioaktívnych látok s antioxidačným účinkom v rôznych morfologických častiach rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides) a ich stabilitou pred a po technologickom spracovaní. V práci budú použité viaceré metódy na stanovenie celkového obsahu polyfenolov a flavonoidov, kyseliny L-askorbovej, rutínu a kvercetínu, ako aj antioxidačná a radikál-zhášajúca aktivita. Experimentálne bude overená stabilita bioaktívnych zložiek pri ich aplikácii do cereálnych produktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.