16. 7. 2019  18:53 Drahomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Název tématu anglicky: Mathematical modelling and optimisation of the RHC reactor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Abstrakt: Cieľom výskumného projektu je matematické modelovanie a následná optimalizácia heterogeného RHC reaktora. Prvým krokom v projekte bude vytvorenie softvérového systému umožňujúceho analýzu teplotného poľa v RHC reaktoroch. Pripravený systému musí umožniť spracovanie informácii z termočlánkov umiestnených v jednotlivých reaktoroch. V ďalšom kroku sa navrhnú spôsoby interpolácie teplotného poľa a jeho následná priestorová vizualizácia. Údaje o teplotnom profile sa následne využijú na vytvorenie hydrodynamického modelu reaktora. Pre úspešné zvládnutie problematiky sú nevyhnutné základy numerickej matematiky a vývoja aplikácii platforme .NET v jazyku C#.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.