Oct 23, 2019   1:33 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Title of topic in English: Mathematical modelling and optimisation of the RHC reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Summary: Cieľom výskumného projektu je matematické modelovanie a následná optimalizácia heterogeného RHC reaktora. Prvým krokom v projekte bude vytvorenie softvérového systému umožňujúceho analýzu teplotného poľa v RHC reaktoroch. Pripravený systému musí umožniť spracovanie informácii z termočlánkov umiestnených v jednotlivých reaktoroch. V ďalšom kroku sa navrhnú spôsoby interpolácie teplotného poľa a jeho následná priestorová vizualizácia. Údaje o teplotnom profile sa následne využijú na vytvorenie hydrodynamického modelu reaktora. Pre úspešné zvládnutie problematiky sú nevyhnutné základy numerickej matematiky a vývoja aplikácii platforme .NET v jazyku C#.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.