22. 8. 2019  2:56 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Názov témy anglicky: Mathematical modelling and optimisation of the RHC reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Abstrakt: Cieľom výskumného projektu je matematické modelovanie a následná optimalizácia heterogeného RHC reaktora. Prvým krokom v projekte bude vytvorenie softvérového systému umožňujúceho analýzu teplotného poľa v RHC reaktoroch. Pripravený systému musí umožniť spracovanie informácii z termočlánkov umiestnených v jednotlivých reaktoroch. V ďalšom kroku sa navrhnú spôsoby interpolácie teplotného poľa a jeho následná priestorová vizualizácia. Údaje o teplotnom profile sa následne využijú na vytvorenie hydrodynamického modelu reaktora. Pre úspešné zvládnutie problematiky sú nevyhnutné základy numerickej matematiky a vývoja aplikácii platforme .NET v jazyku C#.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.