17. 8. 2019  23:01 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
Názov témy anglicky: Modelling of Hydrostatic Profile of Pipeline System
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Abstrakt: Výskumný projekt je zameraný na vytvorenie metodiky, určenej na návrh a optimalizáciu parametrov potrubnej siete. Na optimalizáciu potrubnej siete bude vytvorený softvérový systém v modelovacom systéme MATLAB a v jazyku C#. Pripravená metodika by mala umožniť vytvorenie a optimalizáciu jednoduchších testovacích potrubných sieti. V následnom kroku sa pripravená metodika využije na optimalizáciu parametrov skutočnej potrubnej siete.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.