Jul 20, 2019   9:38 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rozbor zloženia vybaných potravín metódou röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)
Title of topic in English: Compositional analysis of food products using X-ray fluorescence method
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Sedlačková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Katarína Sedlačková, PhD.
Summary: 1. Preštudujte princíp metódoy RFA a spracujte prehľad možností jej využitia. 2. Preskúmajte problematiku kontaminácie potravín ťažkými kovmi alebo inými toxickými látkami a vytipujte potraviny zaujímavé z hľadiska štúdia prítomnosti kontaminantov. 3. Vykonajte kvalitatívnu analýzu vybraných potravín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-FI Physical Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.