Sep 15, 2019   4:43 p.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza a bilancovanie jednotkových operácií pri výrobe parenterálnych liekov
Title of topic in English: Analysis and Balancing of Unit Operations of Parenterals
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce bude sumarizácia materiálových a energetických bilancií jednotkových operácií výroby aseptických (lyofilizovaných) liekov a experimentálne štúdium nehomogénnej lyofilizácie. Pri riešení sa budú kombinovať nasledovné metódy: 1. Experimentálne štúdium a kvantifikácia nehomogénnej rýchlosti sušenia spôsobenej prestupom tepla cez steny lyofilizátora. Základnou metódou štúdia budú tzv. sublimačné testy, pri ktorých sa gravimetricky vyhodnocuje množstvo odsublimovanej vody v rôznych liekovkách v lyofilizátore. Experimentálna práca sa bude robiť čiastočne na lyofilizátore Edwards ÚchEI ale hlavne na lyofilizátore Christ 10-2D firmy Hameln, RDS v Modre. 2. Matematické bilancovanie kľúčových jednotkových operácií. Hlavným cieľom bude vytvorenie materiálových a energetických bilancií jednotkových operácií (kryštalizácia, rozpúšťanie, sterilizačná filtrácia a lyofilizácia) a ich aplikácia pre analýzu reálneho výrobného procesu. Ďalším cieľom bude spojenie bilancií jednotkových operácií a vytvorenie uceleného bilančného modelu výroby aseptických liekov. Matematické modely budú vyvinuté na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FChPT v Bratislave.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.