Oct 21, 2019   5:34 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Detoxikácia medziproduktov a produktov chemickej degradácie a transformácie farbív v priemyselných odpadových vodách
Title of topic in English: Detoxification of intermediates and products of chemical degradation and transformation of dyes in industrial wastewater
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Farbivá, ktoré sa využívajú vo viacerých odvetviach priemyslu, sa vyznačujú nielen výrazným sfarbením odpadových vôd ale aj toxickými účinkami na mikroorganizmy aktivovaného kalu a vodného prostredia. Cieľom projektu je vypracovať návrh postupu odstránenia sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd, a to pre dve alternatívy: a, zníženie toxicity odpadových vôd s cieľom umožnenia následného biologického čistenia predmetných odpadových vôd, b, zníženie toxicity odpadových vôd pre ich vypúšťaním do recipienta. Bude sledovaný vplyv parametrov (prietok kyslíka, výkon generátora, teplota, čas) na účinnosti odstraňovania týchto látok v odpadových vodách, výskum vplyvu hodnôt týchto parametrov na zmeny biologickej rozložiteľnosti a toxicity medziproduktov a produktov oxidácie na respiračnú aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.