Sep 15, 2019   7:45 a.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Štúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitou
Title of topic in English: Study of impregnation using a liquid of high viscosity
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Summary: Pri mnohých technologických postupoch spracovania poréznych materiálov je dôležité zabezpečiť dostatočný prienik kvapalín v vysokou viskozitou do substrátu. Cieľom práce bude literárna rešerš zameraná na použitie kvapalín s vysokou viskozitou, ich vlastností a správania sa pri rôznych podmienkach použitia. V experimentálnej časti sa použijú vysoko viskózne dvojzložkové eutektické zmesi, pričom sa bude skúmať impregnácia zvolenej lignocelulózovej suroviny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.