19. 9. 2019  12:54 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitou
Názov témy anglicky: Study of impregnation using a liquid of high viscosity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Pri mnohých technologických postupoch spracovania poréznych materiálov je dôležité zabezpečiť dostatočný prienik kvapalín v vysokou viskozitou do substrátu. Cieľom práce bude literárna rešerš zameraná na použitie kvapalín s vysokou viskozitou, ich vlastností a správania sa pri rôznych podmienkach použitia. V experimentálnej časti sa použijú vysoko viskózne dvojzložkové eutektické zmesi, pričom sa bude skúmať impregnácia zvolenej lignocelulózovej suroviny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.