Oct 16, 2019   3:52 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Alkalický profil počas CBC várky a jej vyhodnotenie
Title of topic in English: Alkaline profile during batch CBC and its evaluation
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Summary: Kontinuálny proces varenia (CBC) je najnovšie vyvinutá technológia vo vytesňovacom diskontinuálnom varení, pri ktorom sa opätovne čo najefektívnejšie využíva energia a chemikálie v horúcich výluhoch. To má za následok účinné využívanie zariadenia, ktoré umožňuje značné zvýšenie výrobnej kapacity na objem jedného varáka oproti ktorémukoľvek inému technologickému postupu diskontinuálneho varenia. Cieľom práce by mala byť analýza procesu varenia a vyhodnotenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.