22. 8. 2019  2:54 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Impregnácia štiepok a vplyv na kvalitu buničiny
Názov témy anglicky: Impregnation of chips and influence on pulp quality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Impregnácia drevnej suroviny vo forme štiepok je jeden zo základných procesov ovplyvňujúcich priebeh a výsledok delignifikácie (várky). Ovplyvňuje rýchlosť a súčasne i množstvo neprevarov a teda aj výťažok buničiny. Cieľom je analyzovať rýchlosť a kvalitu (homogénnosť) impregnácie štiepok rôznymi výluhmi a sledovať vplyv impregnácie na kvalitu výslednej buničiny. Jednou z úloh v rámci riešenia tejto témy by bolo sledovať vplyv sezónnosti (vlhkosti) na proces impregnácie a výsledné vlastnosti buničinyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.