16. 12. 2019  14:38 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia kyslíkového stupňa zosilneného peroxidom s cieľom maximalizovať belosť a udržať pevnostné vlastnosti buničiny
Názov témy anglicky: Optimization of the oxygen-peroxide bleaching reactor to maximize brightness and preserve pulp strength
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je optimalizácia vybratých technologických parametrov pre kyslíkový stupeň zosilnený peroxidom. Výsledkom má byť dosiahnutie maximálnej belosti a udržanie pevnostných vlastností buničiny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PSP prírodné a syntetické polyméry

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.