Oct 16, 2019   11:43 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov listnáčových drevín
Title of topic in English: The Yield of Pulp from Different Types of Wood
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Summary: Anotácia: Pri spracovaní rôznych druhov lignocelulózových vláknitých surovín je výsledkom buničina, ktorej zloženie a vlastnosti budú závisieť od vlastností vstupnej suroviny a podmienok tzv. delignifikácie. Cieľom BC a DP bude rešeršou a experimentami zistiť rozdiely vo vlastnostiach získanej buničiny pri použití rôznych vstupných surovín. Vyhodnocovať sa bude predovšetkým výťažok a vlastnosti buničiny ako je zvyškový obsah lignínu a ďalšie potrebné vlastnosti. Téma navrhnutá výrobcami buničiny s perspektívou pokračovať v rámci diplomovej práce a možnosťou vykonania praxe a zamestnania sa (Mondi SCP a.s., Bukóza a.s.).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.