15. 9. 2019  8:03 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov listnáčových drevín
Názov témy anglicky: The Yield of Pulp from Different Types of Wood
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Abstrakt: Anotácia: Pri spracovaní rôznych druhov lignocelulózových vláknitých surovín je výsledkom buničina, ktorej zloženie a vlastnosti budú závisieť od vlastností vstupnej suroviny a podmienok tzv. delignifikácie. Cieľom BC a DP bude rešeršou a experimentami zistiť rozdiely vo vlastnostiach získanej buničiny pri použití rôznych vstupných surovín. Vyhodnocovať sa bude predovšetkým výťažok a vlastnosti buničiny ako je zvyškový obsah lignínu a ďalšie potrebné vlastnosti. Téma navrhnutá výrobcami buničiny s perspektívou pokračovať v rámci diplomovej práce a možnosťou vykonania praxe a zamestnania sa (Mondi SCP a.s., Bukóza a.s.).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.