16. 9. 2019  12:45 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie SBSE-GCxGC-TOF-MS pre analýzu organických zlúčenín v tokajských výberových vínach
Názov témy anglicky: The utilization of SBSE-GCxGC-TOF-MS for analysis of organic compounds in Tokaj specialty wines
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Abstrakt: Cieľom projektu je výber vhodných extrakčných podmienok SBSE (objem vzorky, intenzita miešania, vplyv prídavku rôznych modifikátorov, parametre miešadla a pod.) pre následnú charakterizáciu organických zlúčenín v tokajských výberových vínach pomocou plynovej chromatografie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.