26. 6. 2019  16:54 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
Název tématu anglicky: The effect of biosurfactants on bacterial cells and on biodegradation of hydrophobic organic compounds
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na poskytnutie prehľadu možného použitia biologických povrchovo aktívnych látok (biosurfaktantov) a mechanizmu ich účinku pri solubilizácii hydrofóbnych organických kontaminantov, čím sa zvyšuje ich biodostupnosť a tým aj biodegradovateľnosť. Porovnáva toxicitu a účinok vybraných biosurfaktantov pri biodegradácii polychlórovaných bifenylov (PCB).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-BIOTE biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.