Sep 23, 2019   2:44 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
Title of topic in English: The effect of biosurfactants on bacterial cells and on biodegradation of hydrophobic organic compounds
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Summary: Práca je zameraná na poskytnutie prehľadu možného použitia biologických povrchovo aktívnych látok (biosurfaktantov) a mechanizmu ich účinku pri solubilizácii hydrofóbnych organických kontaminantov, čím sa zvyšuje ich biodostupnosť a tým aj biodegradovateľnosť. Porovnáva toxicitu a účinok vybraných biosurfaktantov pri biodegradácii polychlórovaných bifenylov (PCB).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-BIOTE Biotechnology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.