18. 10. 2019  1:38 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
Názov témy anglicky: The effect of biosurfactants on bacterial cells and on biodegradation of hydrophobic organic compounds
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na poskytnutie prehľadu možného použitia biologických povrchovo aktívnych látok (biosurfaktantov) a mechanizmu ich účinku pri solubilizácii hydrofóbnych organických kontaminantov, čím sa zvyšuje ich biodostupnosť a tým aj biodegradovateľnosť. Porovnáva toxicitu a účinok vybraných biosurfaktantov pri biodegradácii polychlórovaných bifenylov (PCB).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BIOTE biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.