27. 6. 2019  7:24 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunky
Název tématu anglicky: Nanobioremediácia polychlórovaných bifeNanobioremediation of polychlorinated biphenyls with (bio)nanoparticles (nZVI): the effect of nZVI on bacterial cells.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Náplňou práce je sledovanie toxicity nanočastíc nulmocného železa - komerčnej disperzie a bionanočastíc železa syntetizovaných v laboratóriu z rastlinných extraktov voči bakteriálnym kmeňom používaným pri integrovanej nanobioremediácii polychlórovaných bifenylov (PCB) - toxických organických polutantov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.