Sep 16, 2019   10:34 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunky
Title of topic in English: Nanobioremediácia polychlórovaných bifeNanobioremediation of polychlorinated biphenyls with (bio)nanoparticles (nZVI): the effect of nZVI on bacterial cells.
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Summary: Náplňou práce je sledovanie toxicity nanočastíc nulmocného železa - komerčnej disperzie a bionanočastíc železa syntetizovaných v laboratóriu z rastlinných extraktov voči bakteriálnym kmeňom používaným pri integrovanej nanobioremediácii polychlórovaných bifenylov (PCB) - toxických organických polutantov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.