Oct 19, 2019   4:29 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunky
Title of topic in English: Nanobioremediácia polychlórovaných bifeNanobioremediation of polychlorinated biphenyls with (bio)nanoparticles (nZVI): the effect of nZVI on bacterial cells.
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Summary: Náplňou práce je sledovanie toxicity nanočastíc nulmocného železa - komerčnej disperzie a bionanočastíc železa syntetizovaných v laboratóriu z rastlinných extraktov voči bakteriálnym kmeňom používaným pri integrovanej nanobioremediácii polychlórovaných bifenylov (PCB) - toxických organických polutantov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.