19. 10. 2019  0:09 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (bio)nanočasticami (nZVI): vplyv nZVI na bakteriálne bunky
Názov témy anglicky: Nanobioremediácia polychlórovaných bifeNanobioremediation of polychlorinated biphenyls with (bio)nanoparticles (nZVI): the effect of nZVI on bacterial cells.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Náplňou práce je sledovanie toxicity nanočastíc nulmocného železa - komerčnej disperzie a bionanočastíc železa syntetizovaných v laboratóriu z rastlinných extraktov voči bakteriálnym kmeňom používaným pri integrovanej nanobioremediácii polychlórovaných bifenylov (PCB) - toxických organických polutantov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.