20. 6. 2019  1:50 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
Název tématu anglicky: The preparation and use of iron plant bionanoparticles for remediation of polychlorinated biphenyls
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Práca študuje prípravu bionanočastíc z rôznych rastlinných zdrojov (napr. magnólia, brečtan, banánové šupky, zelený čaj) za účelom bioremediácie polychlórovaných bifenylov (PCB) integrovanej s nanotechnológiou (nano-bio-remediácia). Ide o sekvenčnú elimináciu PCB fyzikálno-chemickým postupom (bionanočasticami) a následne biologickou degradáciou (baktériami).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOT biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.