Oct 20, 2019   2:43 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
Title of topic in English: The preparation and use of iron plant bionanoparticles for remediation of polychlorinated biphenyls
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Summary: Práca študuje prípravu bionanočastíc z rôznych rastlinných zdrojov (napr. magnólia, brečtan, banánové šupky, zelený čaj) za účelom bioremediácie polychlórovaných bifenylov (PCB) integrovanej s nanotechnológiou (nano-bio-remediácia). Ide o sekvenčnú elimináciu PCB fyzikálno-chemickým postupom (bionanočasticami) a následne biologickou degradáciou (baktériami).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.