17. 8. 2019  23:18 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
Názov témy anglicky: The preparation and use of iron plant bionanoparticles for remediation of polychlorinated biphenyls
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Práca študuje prípravu bionanočastíc z rôznych rastlinných zdrojov (napr. magnólia, brečtan, banánové šupky, zelený čaj) za účelom bioremediácie polychlórovaných bifenylov (PCB) integrovanej s nanotechnológiou (nano-bio-remediácia). Ide o sekvenčnú elimináciu PCB fyzikálno-chemickým postupom (bionanočasticami) a následne biologickou degradáciou (baktériami).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.