22. 9. 2019  3:41 Móric
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
Název tématu anglicky: Remediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): combination of sorption on activated carbon and bacterial degradation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na optimalizáciu procesu sorpcie PCB na granulované aktívne uhlie (GAC) a na ich následnú biodegradáciu bakteriálnymi kmeňmi izolovanými z kontaminovanej lokality Strážskeho kanála, z okolia bývalého výrobcu PCB Chemko Strážske.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.