28. 10. 2020  4:47 Dobromila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
Název tématu anglicky:
Remediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): combination of sorption on activated carbon and bacterial degradation
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na optimalizáciu procesu sorpcie PCB na granulované aktívne uhlie (GAC) a na ich následnú biodegradáciu bakteriálnymi kmeňmi izolovanými z kontaminovanej lokality Strážskeho kanála, z okolia bývalého výrobcu PCB Chemko Strážske.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.