Oct 22, 2019   5:13 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
Title of topic in English: Remediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): combination of sorption on activated carbon and bacterial degradation
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Summary: Práca je zameraná na optimalizáciu procesu sorpcie PCB na granulované aktívne uhlie (GAC) a na ich následnú biodegradáciu bakteriálnymi kmeňmi izolovanými z kontaminovanej lokality Strážskeho kanála, z okolia bývalého výrobcu PCB Chemko Strážske.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.