4. 8. 2020  7:48 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
Názov témy anglicky:
Remediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): combination of sorption on activated carbon and bacterial degradation
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Práca je zameraná na optimalizáciu procesu sorpcie PCB na granulované aktívne uhlie (GAC) a na ich následnú biodegradáciu bakteriálnymi kmeňmi izolovanými z kontaminovanej lokality Strážskeho kanála, z okolia bývalého výrobcu PCB Chemko Strážske.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.