1. 11. 2020  0:21 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina pre identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou komprehensívnej plynovej chromatografie
Názov témy anglicky:
Optimization of liquid-liquid extraction parameters for the identification of organic compounds in Tokaj wines using comprehensive gas chromatography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Andrea Machyňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Andrea Machyňáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je výber vhodných podmienok extrakcie kvapalina-kvapalina (výber organického rozpúšťadla, objem organického rozpúšťadla a vzorky, fázový pomer, prešetrenie vplyvu prídavku rôznych modifikátorov a pod.) pre následnú identifikáciu organických zlúčenín v tokajských vínach pomocou komprehensívnej plynovej chromatografie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.