Jul 23, 2019   8:00 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu
Title of topic in English: Complex system for the performance of immunity test for continuous interference
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je v nadväznosti na bakalársku prácu navrhnúť a realizovať softvérový riadiaci systém v pre skúšky odolnosti voči spojitému rušeniu. V rámci práce je potrebné vyriešiť ovládanie príslušných technických zariadení tak, aby systém umožnil vykonať skúšky odolnosti podľa požiadaviek príslušných noriem a v špeciálnych prípadoch bol schopný vyhodnotiť správanie testovaného zariadenia. (BC. Ivan Šefčík)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.