17. 9. 2019  21:39 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Komplexný systém pre výkon skúšok odolnosti voči spojitému rušeniu
Názov témy anglicky: Complex system for the performance of immunity test for continuous interference
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je v nadväznosti na bakalársku prácu navrhnúť a realizovať softvérový riadiaci systém v pre skúšky odolnosti voči spojitému rušeniu. V rámci práce je potrebné vyriešiť ovládanie príslušných technických zariadení tak, aby systém umožnil vykonať skúšky odolnosti podľa požiadaviek príslušných noriem a v špeciálnych prípadoch bol schopný vyhodnotiť správanie testovaného zariadenia. (BC. Ivan Šefčík)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.