24. 8. 2019  9:53 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Sledovanie tvorby prchavých organických zlúčenín počas výroby tokajského odrodového vína „Muškát žltý“
Názov témy anglicky: Monitoring of the formation of organic compounds during Tokaj specialty wine „Muškát žltý“ production.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Andrea Machyňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Andrea Machyňáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je monitorovanie prchavých organických zlúčenín v jednotlivých štádiách výroby tokajských vín (v hrozne, mušte a finálnom produkte - víne). Praktická štúdia sa bude realizovať na odrode hrozna Muškát žltý používaného na výrobu tokajských vín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.