Jul 17, 2019   10:23 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie rôznych PDMS sorbentov na úpravu vzoriek v analýze vín
Title of topic in English: Efficiency of PDMS phase for sample preparation methods in wine analysis
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Summary: Bakalárska práca bude zameraná na aplikáciu PDMS sorbentov v rôznych extrakčných metódach na analýzu prchavých organických zlúčenin vo vzorkach vín. Osobitná pozornosť sa bude venovať najmä hľadaniu vhodných pracovných podmienok (napr. čas extrakcie, množstvo sorbentu, prídavok modifikátora) a možnosti kombinovania niekoľkých extrakčných techník na zlepšenie efektivity analýzy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.