18. 9. 2019  9:57 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie rôznych PDMS sorbentov na úpravu vzoriek v analýze vín
Názov témy anglicky: Efficiency of PDMS phase for sample preparation methods in wine analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na aplikáciu PDMS sorbentov v rôznych extrakčných metódach na analýzu prchavých organických zlúčenin vo vzorkach vín. Osobitná pozornosť sa bude venovať najmä hľadaniu vhodných pracovných podmienok (napr. čas extrakcie, množstvo sorbentu, prídavok modifikátora) a možnosti kombinovania niekoľkých extrakčných techník na zlepšenie efektivity analýzy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.